Ga naar de inhoud

Expertise

PSW Thuis heeft veel kennis en ervaring op het gebied van mensen met een verstandelijke beperking met eventuele bijkomende problematiek. We gaan uit van de kracht, het talent en de dromen van iedere cliënt. In Noord- en Midden-Limburg werken we met veel andere organisaties samen om elke cliënt een passende oplossing te kunnen bieden. We gaan niet uit van het aanbod, maar bekijken per cliënt wat de vraag of ondersteuningsbehoefte is en hoe wij hierin kunnen bijdragen.

Sociale innovatiepartner

Voortdurend de beste kwaliteit zorg en ondersteuning bieden vraagt om het bundelen van krachten. Het is dan ook niet voor niets dat we voortdurend de dialoog aangaan met andere zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, bedrijven, onderwijs en gemeenten. Samen zijn we in staat om tot innovatieve en betaalbare oplossingen te komen. We kunnen dit waarmaken doordat we een krachtig lokaal netwerk hebben.

Ervaringsverhalen