Ga naar de inhoud

Eerst luisteren, dan handelen

PSW Thuis biedt woonbegeleiding voor volwassenen met een beperking die zelfstandig willen (blijven) wonen. Met gepaste afstand zijn wij altijd in de buurt. We kunnen snel en slagvaardig handelen. Voor elke cliënt die bij PSW Thuis wordt aangemeld, geldt dat we eerst goed luisteren naar de vraag. Dit betekent dat we onze begeleiding altijd afstemmen op de daadwerkelijke behoefte. We zoeken samen met de cliënt naar een passend antwoord en doen wat nodig is. Het doel is ervoor te zorgen dat de cliënt zelfstandig, met steun van mensen in de omgeving, vooruit kan.

Mogelijkheden

We kunnen op veel verschillende gebieden iets betekenen. Soms is individuele begeleiding nodig bij het zelfstandig wonen. Soms richten we ons op andere uitdagingen in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld op het gebied van geld, werk, relaties en vrije tijd. Maar er kan ook meer aandacht nodig voor de gezinssituatie met specifieke begeleiding aan volwassenen binnen het gezin, gericht op opvoedingsvragen. Wat de behoefte ook is, omdat we intern snel kunnen verbinden met andere onderdelen van PSW zoals PSW Werk en PSW Junior, kunnen we een integraal aanbod op alle levensdomeinen bieden.

Voor wie?

We zetten ons in voor heel veel verschillende mensen. De begeleiding is met name gericht op (jong)volwassenen en senioren met een ontwikkelingsachterstand of een (licht) verstandelijke beperking die een eigen (huur)woning hebben en zelf de kosten voor hun levensonderhoud betalen. De cliënt kan bijkomende problematiek hebben zoals gedragsproblemen, autisme, ADHD, verslaving, psychiatrische problemen, etc.

Ervaringsverhalen